Substitucions

Advocats, Procuradors i Detectius a nivell nacional

Principals Serveis
Advocats Subdtitució

ADVOCATS

Substitueix i actua en el seu lloc en la realització d'un acte de tràmit de caràcter jurídic...

Procura

SUSTITUCIÓ PROCURADORS

Presentació telemàtica de demandes. Liquidació de taxes judicials. Liquidació de dipòsits....

Detectius

CONTRACTACIÓ DETECTIUS

Els detectius privats són els professionals idonis per a aquells lletrats...

Presentació

 

SERVEI DE SUBSTITUCIONS PER A ADVOCATS

En abogadossustitutos.com nostre equip de professionals integrat per advocats, procuradors i detectius li ofereix un servei a nivell nacional dirigit a cobrir les necessitats de companys lletrats.

El nostre objectiu és poder atendre diferents assenyalaments concurrents o actuacions processals que hagi de realitzar fora de la seva demarcació. Els nostres equip d'advocats atendrà els seus assumptes, reduint la seva càrrega de treball, permetent organitzar la seva agenda, en vistes de Judicis Verbals o Ordinaris, audiències prèvies, o tràmits en diligències prèvies, així com en actuacions extrajudicials com a actes de conciliació o mediació o signatures notarials .

Aquest servei permet que el lletrat pugui actuar fora de la seva demarcació, evitant desplaçaments innecessaris, amb la pèrdua de temps i costos econòmics que això suposa, a més d'evitar abandonar el despatx i una gestió més efectiva del seu temps.

Per contractar una substitució, pot posar-se en contacte a través del nostre correu electrònic info@abogadossustitutos.com o al telèfon 935 991 898, indicant-nos la data de l'assenyalament o actuació, tipus de procediment i li facilitem pressupost i confirmació de la nostra assistència, indicant-li que lletrat del nostre despatx, serà assignat per substituir-lo, la documentació oportuna així com les directrius o instruccions que ha de seguir.

El professional de abogadossustituos.com que el substitueix, seguirà estrictament les seves instruccions, a més de poder resoldre qualsevol incident que sorgeixi en la vista, efectuant les al·legacions que corresponguin, impugnació de documents, etc. Un cop acabada la substitució d'informar detalladament del desenvolupament de la vista o actuació encarregada al lletrat que hagi encarregat la substitució.